Born of Fire, 2014, Ceramic, Low Fire, 20" H x 23" W x 23" D (Above)

INTENSUS INCONTRA, 2016, Ceramic, High Fire, 8' H x 8' W x 17" D (Below)

Flaming Urn  , 2016, Ceramic, High Fire, 17.5" H x 10.5" W x 10.5" D

Flaming Urn, 2016, Ceramic, High Fire, 17.5" H x 10.5" W x 10.5" D

Flaming Teapot  , 2016, Ceramic, High Fire, 6.5" H x 7.5" W x 6.5" D

Flaming Teapot, 2016, Ceramic, High Fire, 6.5" H x 7.5" W x 6.5" D

Fire and Lava  , 2016, Ceramic, High Fire, 12.5" H x 10" W x 10" D

Fire and Lava, 2016, Ceramic, High Fire, 12.5" H x 10" W x 10" D

Fire and Lava 2  , 2016, Ceramic, High Fire, 13" H x 10.5" W x 10.5" D

Fire and Lava 2, 2016, Ceramic, High Fire, 13" H x 10.5" W x 10.5" D

Lava Fields  ,  2015, Ceramic, Low Fire, 12.5" H x 6" W x 6" D

Lava Fields,  2015, Ceramic, Low Fire, 12.5" H x 6" W x 6" D

Lava Fields 2  , 2015, Ceramic, Low Fire, 13.5" H x 10" W x 7" D

Lava Fields 2, 2015, Ceramic, Low Fire, 13.5" H x 10" W x 7" D